<<

РЕФЕРЕНЦИИ


Български English

НАЧАЛО

ПРОЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО

РЕАЛИЗАЦИИ

ЗА НАС

ПАРТНЬОРИ / КЛИЕНТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ /СУПЕРВИЗИЯ/

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

1164 София, кв. Лозенец
ул. "Милин камък" № 25, ет.1
тел. 02/ 963 00 25

тел./факс 02/ 866 39 57
GSM: +359 885 51 03 86
E-mail:
archconproject@abv.bg
archconproject@mail.bg
v.rakadjieva@archconproject.bg

РОМПЕТРОЛ АД

... Фирма "Архкон Проект ООД" има изграден екип, позволяващ изработването и съгласуването на проекти по всички специалности: Архитектура, Конструкция, ПБЗ ...

ПЕТРОЛ АД


 


.. .Фирма "Архкон Проект ООД" има изграденa структура с опит в проучването, оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажираност за съгласуване...

TOБO АД

Изпълнението на поръчките по всички обекти е извършено в уговорените срокове, съобразено е с договорните отношения, коректно, стриктно и отговорно.

НЕОКАД ООД

Фирма "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД разполага със съвременно технологично оборудване и висококвалифициран персонал...

ОБЩИНА АНТОН

Фирма "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД с управител арх. Вяра Ракъджиева, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Милин камък" №25