ПАСПОРТИЗАЦИЯ


     Фирма Архкон Проект ООД изработва технически паспорти и енергийни паспорти на сгради и строежи, съгласно Закона за устройство на територията чл.176 и наредба № 5 за „Техническите паспорти на строежите” Паспорти на сгради за енергийна ефективност, съгласно Закона за устройство на територията чл.176 и наредба № РД-16-295 за „Сертифициране на сгради за енергийна ефективност” .

 

     За съставяне на техническите паспорти е необходимо да бъдат предприети следните стъпки, съгласно действащата Наредба 5:

1.            Пълно конструктивно и енергийно обследване на сградата, включващо установяване и анализ на действителните технически характеристики на строежа, както и разработване на мерки.

2.            Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

3.            Съставяне и регистриране на техническия паспорт.

 

     Фирма Архкон Проект ООД изработва отделно  конструктивно обследване, свързано със доказване на устойчивостта на сградата, подложена  на сейзмични въздействия (земетръс) , както и предписания и мерки вследствие на това обследване. Фирмата разполага  с висококвалифицирани специалисти за извършване на тази дейност.

 

Български English

НАЧАЛО

ПРОЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО

РЕАЛИЗАЦИИ

ЗА НАС

ПАРТНЬОРИ / КЛИЕНТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ /СУПЕРВИЗИЯ/

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

1164 София, кв. Лозенец
ул. "Милин камък" № 25, ет.1
тел. 02/ 963 00 25

тел./факс 02/ 866 39 57
GSM: +359 885 51 03 86
E-mail:
archconproject@abv.bg
archconproject@mail.bg
v.rakadjieva@archconproject.bg