ВИСЯЩ ПЕШЕХОДЕН МОСТ с подпорно разсстояние 25м. на река Тополница, с. Лесичово

1