Промяна на прдназначението от земеделска земя за ветрогенератори.

1