РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД , С.АНТОН
Проектът предвижда благоустрояване, богато озеленяване и придаване на
съвременен облик на площадното пространство на с.Антон

1