<<

REFERENCES


Български English

HOME

PROJECTS

BUILDINGS

REALIZATIONS

ABOUT US

PARTNERS / CLIENTS

REFERENCES

SUPERVISION                         

PASSPORTS

ENERGY EFFICIENCY

 

 

 

25, Milin Kamak str.,

fl.1 Lozenets Distirct, 1164 Sofia

Tel.  02/ 963 00 25

Tel./Fax: 02/ 866 39 57 

GSM: +359 885 51 03 86 

Е-mail:

archconproject@abv.bg
archconproject@mail.bg
v.rakadjieva@archconproject.bg

РОМПЕТРОЛ АД

... Фирма "Архкон Проект ООД" има изграден екип, позволяващ изработването и съгласуването на проекти по всички специалности: Архитектура, Конструкция, ПБЗ ...

ПЕТРОЛ АД

... Фирма "Архкон Проект ООД" има изграденa структура с опит в проучването, оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажираност за съгласуване...

TOБO АД

Изпълнението на поръчките по всички обекти е извършено в уговорените срокове, съобразено е с договорните отношения, коректно, стриктно и отговорно.

НЕОКАД ООД

Фирма "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД разполага със съвременно технологично оборудване и висококвалифициран персонал...

ОБЩИНА АНТОН

Фирма "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД с управител арх. Вяра Ракъджиева, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Милин камък" №25